6.1.5
Poprzedni Do g鏎y Nast瘼ny

 

6.1.5 Warunki klimatyczne

Ko這brzeg le篡 w krainie klimatycznej zwanej Pobrze瞠m Ko這brzeskim w obr瑿ie klimat闚 ba速yckich. Klimat Ko這brzegu kszta速owany jest pod wp造wem morza. Pod szczeg鏊nym jego silnym dzia豉niem znajduj si tereny uzdrowiskowe. Ponad 55 % wiatr闚 w skali rocznej wieje od morza lub wzd逝 morza. Roczny rozk豉d cz瘰totliwoci wiatr闚 w Ko這brzegu nie odbiega od typowego rozk豉du dla wybrze篡 Ba速yku. W zimie zaznacza si du篡 udzia wiatr闚 z kierunk闚 SW i S, wiosn przewa瘸j wiatry z NE, N i W, w lecie notuje si najwi瘯szy udzia wiatr闚 z W, a jesieni-przewag z kierunku SW i S. Wyranie wyr騜niaj si dwa okresy: jesienno-zimowy od wrzenia do lutego, z przewag wiatr闚 odl鉅owych i wiosenno-letni, w kt鏎ym dominuj wiatry odmorskie.

Wiatry od morza s szczeg鏊nie korzystne dla terapii, bowiem powoduj one zmniejszenie amplitud termicznych, wzrost i wyr闚nanie przebiegu wilgotnoci powietrza, wzrost pr璠koci wiatru, nap造w czystego bezalergenowego powietrza, zwi瘯szenie iloci ozonu, kt鏎y w meteorologii jest uwa瘸ny za wskanik czystoci powietrza i wyst瘼owanie aerosolu morskiego. Aerosol morski wyst瘼uje na przestrzeni 200 m w g章b l鉅u, a najwi瘯sze jego st篹enie jest na pla篡. Ma on zdolno przenikania do najdalszych odcink闚 dr鏬 oddechowych, czym t逝maczy si jego korzystne dzia豉nie w schorzeniach tych dr鏬. Areosol Ko這brzegu reprezentuje szczeg鏊n warto, wzbogacaj go bowiem cz零teczki chlork闚, bromu, jodu i innych pierwiastk闚 o walorach leczniczych pochodz鉍e z r騜nych r鏚e i wysi瘯闚 solankowych. Mo積a wi璚 w Ko這brzegu m闚i o aerosolu morskim i solankowym.

Wypadkowa wiatr闚 ma kierunek bardzo zbli穎ny do linii brzegowej, z kt鏎 tworzy niewielki k靖. Nachylenie wypadkowej wskazuje, 瞠 falowanie wiatrowe najczciej posiada kierunek zachodni, co mo瞠 powodowa wyst瘼owanie wzd逝瘺rze積ego ruchu rumowiska przybrze積ego, a to ma istotne znaczenie dla portu.

Wiatry sztormowe, kt鏎e powoduj grone dla 瞠glugi stany sztormowe morza, przy kt鏎ych wejcie do portu w Ko這brzegu jest bardzo trudne, a nawet wr璚z niemo磧iwe najczciej notuje si w styczniu, najrzadziej w czerwcu, lipcu i sierpniu. Najczciej wiej z sektora SW-W-NW.

Bardzo du蕨 rol w kszta速owaniu warunk闚 klimatycznych Ko這brzegu odgrywa promieniowanie s這neczne poprzez oddzia造wanie fotochemiczne i termiczne.

rednia ilo godzin s這necznych w ci鉚u roku obliczona na podstawie 50 lat obserwacji wynosi 1752, co oznacza, 瞠 jest ona zgodna z wymogami bioklimatologii dla miejscowoci uzdrowiskowych. Pod wzgl璠em nas這necznienia Ko這brzeg wykazuje pewne uprzywilejowanie w stosunku do innych miejscowoci.

rednia roczna temperatura wynosi oko這 8 stopni Celsjusza i r闚na jest temperaturze redniorocznej Warszawy i Poznania. Cech charakterystyczn jest wyst瘼owanie ma貫j iloci dni bardzo gor鉍ych i bardzo zimnych.

Suma rocznych opad闚 w Ko這brzegu przekracza rednie dane liczbowe odnotowane dla kraju i np. za rok 1993 wynosi豉 752,8 mm z maksimami w VII-IX, a r闚nomierne nasycenie para wodn t逝maczy si zwi瘯szonym ruchem powietrza.

Ko這brzeg posiada znacznie zr騜nicowany klimat miejscowy. Mo積a tu wyr騜ni kilka mikroregion闚 klimatycznych: 1) klimat pla篡, 2) klimat parku i lasu na wydmach na zach鏚 od parku, 3) klimat teren闚 zabudowanych (centrum miasta i uzdrowisko), 4) klimat teren闚 zabagnionych i doliny Pars皻y na po逝dnie od miasta, 5) klimat obszar闚 wysoczyznowych.

Klimat pla篡 ma charakter wybitnie bodcowy, hartuj鉍y. Park nadmorski stanowi ochron przed silnymi wiatrami od morza jest stref oszcz璠zaj鉍ego klimatu kuracyjnego. Zwarta zabudowa miasta ochrania teren uzdrowiska od wiatr闚 z po逝dnia.

Klimat teren闚 zabagnionych kszta速owany jest przez p造tkie po這瞠nie zwierciad豉 wody, kt鏎e wp造wa na wilgotno powietrza, jego temperatur i sk豉d. Ujemny wp造w du瞠j iloci bagien w okolicy Ko這brzegu na klimat zmala po ich zmeliorowaniu. Dawniej mo積a by這 spotka wzmianki o jego malarycznoci.

Z mo磧iwoci klimatycznych Ko這brzegu wynikaj wskazania do leczenia schorze dr鏬 oddechowych, uk豉du kr嘀enia, chor鏏 zawodowych i sk鏎nych.