6.2.3
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.3 Chronologia powstania wartości kulturowych miasta

23.05.1255 r.

- dokument lokacyjny wydany przez księcia Warcisława III i biskupa kamieńskiego Herman’a von Gleichen

II poł. XVI w.

- regres gospodarczy miasta

30.11.1627 - 02.03.1631 r.

- okupacja Kołobrzegu przez wojska cesarskie

1629 r.

- spalenie kaplicy św. Jakuba przed Bramą Kamienną

11.11.1630 r.

- pożar miasta - spłonęło 182 domy w rejonie ulic Landesbandów, Tumskiej i Piekarskiej, klasztor wraz z kościołem (rejon ulic Brzozowej, Katedralnej, Rzecznej i Narutowicza

07.1630 r. - 02.03.1631 r.

- oblężenie Kołobrzegu przez wojska szwedzkie, w trakcie którego spalono przedmieścia z kościołami św. Mikołaja na przedmieściu Ujście, św. Jerzego na przedmieściu Lęborskim i św. Gertrudy na przedmieściu Radzikowskim

1655 r.

- założenie Akademii Rycerskiej przez komendanta twierdzy, pułkownika Bogusława von Schwerin

03.05.1657 r.

- wybuch prochu w Baszcie Prochowej nad Parsętą, w wyniku którego zniszczonych zostało wiele domów

pocz. XVIII w

.- budowa Akademii Rycerskiej

1708 r.

- budowa Bramy Radzikowskiej

1710 r.

- spaliła się jedna strona przedmieścia (Vor/ tadt) przed Mü nderthore. (Brü ggemann, 491)

1720 r.

- całkowicie spalił się duży młyn. (Brü ggemann, 491)

03.10.1758 r.

- wojska rosyjskie pod dowództwem gen. Palmenbacha zdobywają przedmieście Ujście i  rozpoczynają stąd bombardowanie miasta

10.10.1758 r.

- wojska rosyjskie po nadejściu posiłków rozpoczynają regularne oblężenie miasta

29.10.1758 r.

- po przyjściu gen. von Platen miastu z odsieczą wojska rosyjskie wycofują się

26.08.1760 r.

- na redę portu kołobrzeskiego wpływa flota rosyjska pod dowództwem adm. Miszukowa składająca się z 21 okrętów liniowych, 3 fregat, kanonierek i transportowców z 5-cio tysięcznym korpusem oblężniczym i sprzętem

30.08.1760 r.

- do pomocy flocie rosyjskiej przypływają okręty szwedzkie w składzie: 6 okrętów liniowych, 2 fregat i kilku mniejszych jednostek

08.09.1760 r.

- atak na szaniec Ujście z morza i lądu, po którego zdobyciu rozpoczęto oblężenie miasta

18.09.1760 r.

- po przyjściu miastu z odsieczą gen. Johanna Paula von Werner adm. Miszukow przerywa oblężenie twierdzy i wycofuje się

24.08.1761 r.

- rozpoczęcie bombardowania twierdzy z morza, przez armię rosyjską dowodzoną przez gen. Piotra A. Rumiancewa

17.12.1761 r.

- wojska rosyjskie weszły do twierdzy

09.08.1762 r.

- koniec okupacji rosyjskiej miasta

l. 70-te XVIII w.

- budowa fortu Ujście na miejscu wzniesionego w 1709 roku przez kpt. inż. Frauendorffa szańca i reduty Morast, przeznaczonych do obrony portu

1830 r.

- uruchomienie pierwszego kołobrzeskiego zakładu kąpieli solankowych w domu Gotlieba Keutela

1832 r.

- powstanie Towarzystwa Upiększania – organizacja ta zbudowała drogę z lewej strony Parsęty od tężni do lasku Załęże, gdzie zaczęło koncentrować się życie kąpieliskowe

- budowa kościoła ob. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

1839 r.

- w latach 1839 - 40 arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Marcin Dunin-Slgustowski, skazany przez Prusaków za niezłomną postawę wierności zasadom chrześcijańskiej etyki odbywał w Kołobrzegu karę twierdzy

1841 r.

- powstanie sanatorium dr Behrend’a

1845 r.

- Towarzystwo Upiększania przekształciło się w spółkę akcyjną Towarzystwo Kąpielowe

1851 r.

- restaurator Boness buduje nad morzem budynek przy którym było molo (w 1863 r. zniszczone przez sztorm)

25.05.1851 r.

- decyzja o zamknięciu warzelni soli, które po dwóch latach rozebrano

1853 –1885 r.

- rozpoczęcie przebudowy wejścia do portu; pogłębienie kanału do 4m, przedłużenie mola

1859 r.

- budowa budynku ob. Urzędu Miasta dla gimnazjum (w 1939 roku przerobiony na biurowiec)

1865 r.

- zbudowanie bocznicy kolejowej do portu

13.08.1868 r.

- przedstawienie inaugurujące działalność teatru; od 1935 roku stały teatr

1870 r.

- połączenie Kołobrzegu linią kolejową z Poznaniem

1872 r.

- na rozkaz króla zniesiony zostaje status twierdzy

1873 r.

- burzenie urządzeń twierdzy

- powstanie ulic Walki Młodych i Łopuskiego

1880 r.

- powstanie placu 18-go Marca

1881 r.

- połączenie Kołobrzegu linią kolejową ze Szczecinem

19.09.1877 r.

- poświęcenie kościoła p.w. św. Mikołaja (wybud. wg projektu prof. Lucas’a z Berlina) – 5-ty w tym miejscu

1882 r.

- dr Behrend uruchamia kąpiele borowinowe

1883, 1905, 1915-1916 r.

- budowa wodociągów

1884 r.

- budowa poczty

1888-1889 r.

- budowa rzeźni

1892 r.

- budowa przez Polonię szkoły katolickiej przy kościele św. Marcina (ul. Zwycięzców 12)

1893 r.

- budowa gazowni

1894 r.

- na zachodnim brzegu Parsęty wybudowano basen rybacki na 30 kutrów pełnomorskich i70 łodzi otwartych

1895-1896 r.

- budowa budynków szkół przy ul. Piastowskiej

- budowa linii kolei wąskotorowej z Kołobrzegu do Gościna i Reska

1899 r.

- budowa latarni morskiej

- budowa linii kolejowej z Kołobrzegu do Koszalina

1898-1899 r.

- budowa pałacu zdrojowego

pocz. XX w.

- kupiec Gustav Zeck wykupuje 8 kamienic przy Rynku i ul. Giełdowej i buduje dom towarowy

1903 r.

- budowa internatu przy ul. Walki Młodych i  Katedralnej

- budowa “leśnej lecznicy” w Podczelu

1905-1906 r.

- budowa łaźni miejskiej

1909 r.

- budowa nowej latarni morskiej

14.06.1909 r.

- poświęcenie kościoła p.w. św. Jerzego na Lęborskim Przedmieściu (wybudowany wg projektu arch. Sprott’a).

1909-1910 r.

- budowa elektrowni (ob. “Marona”)

1911 r.

- odbył się V Międzynarodowy Kongres do spraw lecznictwa, Kołobrzeg otrzymał rangę uzdrowiska I klasy

1912-1913 r.

- budowa szkoły podst. nr 1

- budowa budynków szkół przy ul. Łopuskiego

1913 r.

- budowa budynku sądu (ob. Policja)

1925 r.

- otwarcie muzeum kołobrzeskiego

- otwarcie teatru letniego na 2000 miejsc

1926 r.

- budowa gmachu biblioteki miejskiej z magazynem na 14 tys. tomów, wypożyczalnią i dwoma salami czytelniczymi

1928 r.

- liczba gości wyniosła 23 303 osób tyle co w 1914 roku

08.05.1932 r.

- poświęcenie kościoła Zbawiciela przy ul. Jedności Narodowej

03.11.1932 r.

- otwarcie budynku gimnazjum przy ul. Śliwińskiego

1934 r.

- budowa koszar przy ul. Koszalińskiej

1935-36 r.

- utworzenie stałej orkiestry symfonicznej

1938 r.

- otwarcie muzeum Nettelbecka w rokokowej kamienicy przy ulicy Budowlanej

- budowa koszar przy ulicy Koszalińskiej i lotniska w Bagiczu

1939 r.

- miasto liczyło 39 997, kapielisko liczyło 45 601 gości, udzielono 823 177 noclegów

- 1 września z lotniska w Bagiczu startowały  samoloty do ataku na Polskę

18.03.1945 r.

- po krwawych walkach została zdobyta twierdza Kołobrzeg, odbyły się zaślubiny z morzem; 90% zabudowy miasta zostało zniszczone

1.06.1945 r.

- Rosjanie przekazują władzę w mieście Polakom

1960 r.

- rozebranie pałacu zdrojowego

- otwarcie portu handlowego

- budowa osiedli Milenium i Wojska Polskiego

1963 r.

- likwidacja cmentarza wojennego przy latarni morskiej

lipiec 1967 r.

- obchody 1000 lecia Chrztu Polski

1968 r.

- II Festiwal Piosenki Żołnierskiej

1969 r.

- uruchomienie odremontowanej gazowni

1970 r.

- I Nagroda dla Miastoprojektu w konkursie na centrum Kołobrzegu

1971 r.

- otwarcie mola spacerowego

1973 r.

- wyburzenie zabytkowych kamienic przy pl. Przybylskiego i przy ul. Grochowskiej

1974 r.

- kolegiatę przekazano wiernym, mieszczące się w niej Muzeum Oręża Polskiego przeniesiono jako wystawę plenerową obok budynków muzeum przy ul. Gierczak

- uruchomienie pierwszej “fabryki domów” na licencji RFN; powstaje pierwszy blok z wielkiej płyty przy ul. Gierczak

1975 r.

- projekt obiektów sportowych przy ul. Łopuskigo

- usunięcie izbic na Parsęcie chroniących most na ul. Młyńskiej przed krą

17 sierpień 1975 r.

- obchody 975 - lecia biskupstwa w Kołobrzegu; mszy koncelebracyjnej przewodniczył kardynał Karol Wojtyła, homilię wygłosił prymas kardynał Stefan Wyszyński

1977 r.

- budowa nowego ronda przy ul.Koszalińskiej

- rozebranie zabytkowej kamienicy przy ul.Armii Krajowej

2 listopad 1978 r.

- rusza dyliżans poczty konnej do Świnoujścia upamiętniający powstanie linii promowej do Wielkiej Brytanii

1980 r.

- rozebranie zabytkowej kładki pieszej nad torami kolejowymi przy ul. Okopowej

- rozpoczęcie budowy obiektu hali widowiskowej przy ul. Łopuskiego

1982-4 r.

- przekrycie nowym dachem nawy katedry

1983 r.

- oddanie do użytku nowego budynku szpitala

1985 r.

- Kołobrzeg uzyskuje status miasta prezydenckiego

- rozpoczęcie budowy nowej starówki

1986 r.

- zburzenie zabytkowej budowli obronnej Batardeau

28 maj 1992 r.

- pożegnanie wojsk Armii Radzieckiej w Podczelu-Bagiczu

1996 r.

- otwarcie cerkwi obrządku bizantyjsko-ukraińskiego przy ul. Szpitalnej i kościoła garnizonowego przy ul. Mazowieckiej.

2000 r.

- otwarcie lapidarium niemieckiego przy ul. Arciszewskiego i żydowskiego przy ul. Zdrojowej.

2000 r.

- otwarcie hali “Milenium” przy ul. Łopuskiego