6.2.4
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.4 Warunki ochrony konserwatorskiej obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Podstawa prawna: obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są ochroną na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury z dn.15 lutego 1962 r.

Ochronie podlega:

zabytkowa substancja budowli – ścian, dachów, detali architektonicznych
forma zewnętrzna budowli – układ kompozycyjny bryły i elewacji, formy detali architektonicznych
formy wnętrz budynków i ich wystrój
widok na zabytek.

Wszelka działalność budowlana w obrębie budowli, wymaga uzyskania zezwolenia WKZ, który określa szczegółowe warunki ochrony konserwatorskiej obiektu.

 

Wykaz obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Nr rej. 7 z dn.19.06.1953r.

magazyn zwany "Katownią"

Nr rej. 19 z dn.08.11.1954r.

Dom przy ulicy A. Gierczak tzw. dom Schliffenów w Kołobrzegu

Nr rej. 97 z dn.10.08.1956r.

Baszta zwana prochową oraz resztka murów obronnych w Kołobrzegu

Nr rej. 98 z dn.10.08.1956r.

Kościół N.M.P. w Kołobrzegu.

Nr rej. 373 z dn.09.04.1964r.

Ratusz w Kołobrzegu

Nr rej. 284 z dn.19.04.1960r.

Wczesnośredniowieczne warzelnie soli znajdujące się w płn. części Wyspy Solnej między Parsętą a Więcminką (Rowem Drzewnym) w Kołobrzegu, po obu stronach toru kolejowego biegnącego z Kołobrzegu do Trzebiatowa. Obszar ca 2,5 ha.

Nr rej. 374 z dn.09.04.1964r.

Budynek tzw. Akademii Rycerskiej usytuowany u zbiegu ulic Wąskiej i  Mariackiej w Kołobrzegu

Nr rej. 375 z dn.10.04.1964r.

Dom przy ulicy Armii Krajowej Nr 10 w Kołobrzegu

Nr rej. 376 z dn.10.04.1964r.

Pozostałość umocnień twierdzy kołobrzeskiej:

a) przyczółek położony w pobliżu Rowu Drzewnego,

b) tzw. "Reduta Schilla" - przyczółek położony na Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Rowu Drzewnego,

c) przyczółek przy wejściu do portu (obecnie Latarnia Morska) w Kołobrzegu

Nr rej. 377 z dn.10.04.1964r.

Dom mieszkalny przy pl. Przybylskiego Nr 11 w Kołobrzegu

Nr rej. 618 z dn.02.08.1967r.

Ujęcie źródła solanki (wielobok z belek) przy ul. Źródlanej w Kołobrzegu odkryte przy kopaniu fundamentów pod dom mieszkalny S-ni Mieszkaniowej Dobrobyt

Nr rej. 619 z dn.02.08.1967r.

Dwa forty na wschodnich rubieżach miasta w parku przymorskim w pobliżu plaży miejskiej zwane "szaniec kamienny" i "wilczy szaniec" w Kołobrzegu. ("Wilczy szaniec" wykorzystywany jest jako amfiteatr).

Nr rej. 751 z dn.25.07.1969 r.

osada otwarta w Kołobrzegu stan. 1,położona na lewym brzegu rzeki Parsęty w odl.2,2 km na południe od centrum miasta. Odkryto tu warstwę kulturową z materiałem archeologicznym datowanym na okres wczesnośredniowieczny oraz ślady przystani rybackiej.

Nr rej. 1215 z dn.27.01.1998r.

zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru diakonis w Kołobrzegu, w  skład którego wchodzą:

1.Kościół parafialny p.w .Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Katedralna 35

2.Dom Parafii p.w. św. Marcina, ul. Katedralna 33-34

3.Dom Księży Emerytów, ul. Rzeczna 7-9.

Nr rej. 1240 z dn.22.09.1993r.

Elewacje secesyjnej kamienicy przy ulicy Granicznej 4 w Kołobrzegu.

w granicach elewacja od ulicy Granicznej 4, oraz elewacja od podwórza budynku stojącego na działce nr 187/16.