6.2.7
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.7 Warunki ochrony konserwatorskiej zieleni komponowanej wpisanej do rejestru zabytków.

Podstawa prawna: obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są ochroną na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury z dn.15 lutego 1962 r. Nr rej. 927 z dn.14.12.1976r. następujące parki na terenie miasta Kołobrzegu:

I - Park im. Aleksandra Fredry (dawny Park Przyjaźni Polsko - Radzieckiej) o powierzchni 26,7 ha, zajmujący teren pomiędzy ulicami: Aleksandra Fredry, 4. Dywizji Wojska Polskiego i Antoniego Sułkowskiego

II - Park im. 3 Dywizji Piechoty przy ul. Koszalińskiej, (dawny cmentarz) o powierzchni 4,5 ha

III - Park im. Stefana Żeromskiego (dawniej Nadmorski Park Zdrojowy o powierzchni 22,8 ha, zajmujący teren pomiędzy ulicą  Rodziewiczówny i ulicą Sikorskiego a aleją Nadmorską,

IV - Dawny Park przy Pomniku Zaślubin z Morzem (obecnie włączony do Parku im. Stefana Żeromskiego) o powierzchni 8,3 ha, zajmujący teren pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i Mickiewicza a aleją Nadmorską

V - Park im. Jedności Narodowej (dawniej Park Zachodni) o powierzchni 6,5 ha, ograniczony ulicami Arciszewskiego i Wiosenną i rozciągający się aż do morza.

 

Warunki ochrony jak dla strefy K ochrony konserwatorskiej

Ochronie podlega:

historyczne ukształtowanie granic,
układ kompozycyjny zieleni – rozplanowanie i skład gatunkowy,
układ sieci drożnej,
mała architektura.