6.2.8
Poprzedni Do góry Następny

 

6.2.8 Warunki ochrony konserwatorskiej zieleni komponowanej ujętej w ewidencji zabytków.

W ewidencji konserwatorskiej znajdują się:

Park im. Henryka Dąbrowskiego
Plac Zwycięstwa
Skwer przy dworcu
Plac 18 Marca
Plac A. Przybylskiego
Załęże
Kołobrzeg Podczele –park sanatoryjny

Podstawa prawna: obiekty objęte są ochroną na podstawie art. 4 pkt. 3 ustawy o ochronie dóbr kultury z dn.15 lutego 1962 r.

Ochronie podlega:

historyczne ukształtowanie granic,
układ kompozycyjny zieleni – rozplanowanie i skład gatunkowy,
układ sieci drożnej,
mała architektura.

W przypadku cmentarzy

obiekty sepulkralne.