6.4.2
Poprzedni Do góry Następny

 

6.4.2 Komunikacja kolejowa

Kołobrzeg jest stacją docelową i węzłową. W Kołobrzegu zbiegają się następujące linie kolejowe:

1) Szczecinek – Kołobrzeg (linia Nr 404), jednotorowa, I-rzędna, zelektryfikowana,

2) Koszalin – Goleniów (linia Nr 402), jednotorowa, I-rzędna Koszalin – Kołobrzeg i II-rzędna Kołobrzeg – Goleniów, w części zelektryfikowana,

Linie Koszalin – Kołobrzeg (43,o11 km) oraz Szczecinek – Białogard – Kołobrzeg (99,795 km) zaliczone zostały do linii o znaczeniu państwowym (patrz.: Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie województwa zachodniopomorskiego; DOIK w Szczecinie, maj 1999 r.)

Komunikacja kolejowa w relacjach dalekobieżnych obsługuje głównie ruch pasażerski (dojazdy do uzdrowiska) oraz ruch towarowy (obsługa portu), w relacjach bliskiego zasięgu głównie lokalny ruch osobowy. Znaczenie tego ostatniego znacznie spada a obsługa pasażerów przejmowana jest przez komunikację autobusową.

Mimo spadku przewozów podtrzymywane są plany PKP dotyczące modernizacji i rozbudowy węzła kolejowego Kołobrzeg w tym: przebudowa linii na dwutorowe, przeniesienie stacji rozrządowej poza centrum miasta w rejon Korzystna.

PKP ocenia stopień wykorzystania zdolności przelotowej omawianych linii od 42% do 48% w poszczególnych relacjach, przy czym obie linie ocenia jako deficytowe.

Utrzymanie funkcjonowania linii kolejowych ma dla rozwoju Kołobrzegu kapitalne znaczenie.