6.4.3
Poprzedni Do góry Następny

 

6.4.3 Trasy turystyczne i ścieżki rowerowe

Na terenie Kołobrzegu funkcjonują trzy piesze szlaki turystyczne: koszaliński szlak nadmorski, szlak solny i szlak im. Jana Frankowskiego.

Tereny szczególnie ważne dla ruchu turystycznego to rejon Starego Miasta, dzielnica portowa i oczywiście teren uzdrowiska wschodniego. Likwidacja części jednostek wojskowych otwiera możliwości zagospodarowania dla celów turystycznych również terenu uzdrowiska zachodniego.

Nie istnieje na terenie miasta zorganizowany system dróg i szlaków rowerowych. Obyczaj korzystania z roweru dla celów rekreacyjnych upowszechnia się w ostatnich latach, natomiast rower nie jest traktowany jako codzienny środek transportu, mimo że wielkość i układ miasta sprzyjają organizacji systemu dróg rowerowych.