6.4
Poprzedni Do góry Następny

 

6.4 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Układ komunikacyjny miasta stanowią: układ drogowy, linie kolejowe, komunikacja wodna oraz lotnisko. Układ komunikacyjny miasta jest bardzo rozbudowany, mimo to nie jest oceniany jako sprawny. W dokumentach dotyczących długofalowego rozwoju miasta problemy komunikacji traktowane są jako priorytetowe.