6.5.4
Poprzedni Do góry Następny

 

6.5.4 Ciepłownictwo

Podstawowym źródłem ciepła jest centralna ciepłownia zlokalizowana przy ul.Kołłątaja 3, wyposażona w 2 odrębne obiekty o łącznej wydajności Qnom = 104,6 MW oraz Qdysp = 99,4 MW.

Są to kotły WR-25-0,13 z 1979 r. – 2 szt. oraz WR-10-0,1 z 1971 r. – 4 szt. Poza tym w  dyspozycji MEC jest 14 kotłowni o mocy 7,5 MW.

Układ sieci cieplnych podzielić można na:

część uzdrowiskową (4-przewodową), obsługującą obszar uzdrowiska (cele technologiczne, c.w.u., c.o. i wentylacja);
część komunalną (2-przewodową) obsługującą głównie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (na cele ogólne, c.o., c.w.u. oraz wentylacja).

Stan techniczny sieci napowietrznych jest zadowalający, natomiast sieci podziemne, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych są czasami podtapiane i są ogólnie w złym stanie technicznym.

Aktualnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło ze względu na sukcesywne docieplanie budynków oraz przebudowę lokalnych kotłowni na gaz (np. kotłownia przy szpitalu).