6.5.6
Poprzedni Do góry Następny

 

6.5.6 Gospodarka odpadami

Odpady stałe wywożone są do kompostowni zlokalizowanej w rejonie komunalnej oczyszczalni ścieków w Grzybowie, natomiast balast czyli części niekompostowalne wywożone są na wysypisko w rejonie Karlina lub na gminne składowisko odpadów zlokalizowane w gminie Kołobrzeg w rejonie drogi na Białogard. Wysypisko to praktycznie jest zamknięte i podlega rekultywacji.