8.2.5
Poprzedni Do góry Następny

 

8.2.5 Strefy “E” - ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego

Dla ochrony ekspozycji zabytkowego krajobrazu kulturowego wyznaczono następujące strefy, w których nowa zabudowa i wszelkie przekształcenia krajobrazu muszą uszanować jego historyczne elementy oraz ich kompozycję:

Strefa “E – 1” – strefa ochrony ekspozycji panoramy miasta od strony morza

Strefa “E – 2” – strefa wewnętrzna ochrony ekspozycji sylwety starego miasta i portu

Strefa “E – 3” – strefa ochrony ekspozycji sylwety starego miasta od Budzistowa

Strefa “E – 4” – strefa wewnętrzna ochrony ekspozycji sylwety starego miasta i dzielnicy uzdrowiskowej

W Kołobrzegu przywrócenie historycznej kompozycji panoram miasta i przywrócenie roli dominanty bryle katedry wiąże się z koniecznością usunięcia wysokiej XI piętrowej zabudowy mieszkaniowej z terenu Starego Miasta.

Ważne jest również kształtowanie sylwety miasta od strony otwartego morza i rzeki Parsęty. Należy ograniczyć wysokość zabudowy w dzielnicy nadmorskiej do wysokości i gabarytów historycznej zabudowy pensjonatowo – hotelowej i zachować dominantę przestrzenną masy zieleni parku zdrojowego i lasów na wydmach oraz elementów kompozycji związanych z funkcjonowaniem portu (latarnia morska, spichrze).