8.2
Poprzedni Do góry Następny

 

8.2 Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego

Ochrona wartości historyczno - materialnych i niematerialnych oraz ochrona substancji zabytkowej miasta, jaka zachowała się do czasów dzisiejszych, będzie realizowana w odniesieniu do:

poszczególnych obiektów budowlanych,
zespołów zieleni komponowanej,
zespołów urbanistycznych w powiązaniu z ich otoczeniem – naturalnym i przetworzonym,
zespołów architektury militarnej,
wydarzeń z historii, mających decydujący wpływ na ukształtowanie miasta, w szczególności jego rozwój i ewolucję funkcji.

 

Obiekty proponowane do wpisu do rejestru zabytków

NAZWA ULICY

NR

TYP OBIEKTU

MATERIAŁ

CZAS POWSTANIA

Armii Krajowej

1

Poczta

mur.

1870 r.

1 Armii WP

7

Kamienica

mur.

1906 r.

M. Borzymowskiego/d. Srebrna

1

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

M. Borzymowskiego/d. Srebrna

3

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Dubois

27

Dom mieszkalny

mur.

XIX-XX w.

Dworcowa

16

Dom mieszkalny

mur.

1898 r.

Jana Frankowskiego

1

Łaźnia miejska

mur.

pocz. XX w.

Jana Frankowskiego

3

Biblioteka

mur.

1926 r.

Kilińskiego

20

Policja

mur.

poł. XIX w.

Kilińskiego

20

Policja-oficyna

mur.

poł. XIX w.

Kilińskiego

20

Policja-więzienie

mur.

poł. XIX w.

Łopuskiego

13

Zespół Szkół Średnich

mur.

1 ćw. XX w.

Łopuskiego

11,13

Sala gimnastyczna

mur.

1 ćw. XX w.

Łopuskiego

26

Budynek produkcyjny

mur.

pocz. XX w.

Łopuskiego

28

Kamienica-biura MARONY

mur.

pocz. XX w.

Narutowicza

18

Dom mieszkalny

mur.

XIX/XX w.

Nowotki

5

Sanatorium SŁONECZKO

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

6

Sanatorium SŁONECZKO

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

7

Sanatorium SŁONECZKO

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

8

Sanatorium SŁONECZKO

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

10

Sanatorium JANTAR

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

12

Sanatorium JANTAR

mur.

1 ćw. XX w.

Nowotki

14

Sanatorium JANTAR

mur.

1 ćw. XX w.

Obrońców Westerplatte

32

Kamienica

mur.

pocz. XX w.

Obrońców Westerplatte

36

Kamienica

mur.

pocz. XX w.

Piastowska

5

Zespół Szkół Mechanicznych

mur.

1911 r.

Piastowska

5

Hala sportowa

mur.

1911 r.

Piastowska

9

Internat ZSM

mur.

1 ćw. XX w.

Spacerowa

1

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Spacerowa

39

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Towarowa

13

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Zwycięzców

12

budynek Gminy Miejskiej Kołobrzeg

mur.

XIX/XX w.

Zwycięzców

12a

Dom mieszkalny

mur.

XIX/XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

3

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

3a

Dom mieszkalny

mur.

l. 20. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

4

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

5

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

6

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

7

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

8

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

9

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

10

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

11

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

12

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

13

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

14

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

30

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

31

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

32

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

33

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

34,35

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

36

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

37

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

38

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

41

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

42

Dom mieszkalny

mur.

l. 20 - XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

43

Dom mieszkalny

mur.

p. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

44

Kamienica

mur.

1 ćw. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

45

Kamienica

mur.

1 ćw. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

46

Kamienica

mur.

1 ćw. XX w.

Zygmuntowska/d. Boh. Stalingradu

46

Kamienica

mur.

1 ćw. XX w.