8.3.4
Poprzedni Do góry Następny

 

8.3.4 Ciepłownictwo

W przyszłości nie przewiduje się rozbudowy obecnej centralnej ciepłowni.

Planuje się optymalne wykorzystanie sieci i węzłów cieplnych poprzez rozbudowę drugostronne zasilanie miasta od strony magistrali północnej (od komory K-14 u zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej do ul.Zwycięzców, wzdłuż ul.Zwycięzców do ul.Waryńskiego – komora K-36/4).

Planuje się rozbudowę sieci cieplnej w zależności od potrzeb odbiorców).

Planuje się modernizację węzłów cieplnych i komór ciepłowniczych.

Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i ochrony środowiska przewidywane jest sukcesywne zastępowanie istniejących źródeł energii cieplnej gazem ziemnym i energią elektryczną.

W okresie kierunkowym przewiduje się modernizację ciepłowni MEC na opalaną gazem kotłownię bezobsługową.