8.3.5
Poprzedni Do góry Następny

 

8.3.5 Zaopatrzenie w wodę

Do głównych zadań związanych z systemem zaopatrzenia w wodę miasta Kołobrzeg zaliczyć należy:

utworzenie i funkcjonowanie stref ochrony pośredniej dla obu ujęć komunalnych;

realizacji w okresie kierunkowym drugiej nitki magistrali wodociągowej z ujęcia w Bogucinie jako magistrali rezerwowej w przypadku awarii istniejącego wodociągu Æ 800 mm.

Na terenie miasta ustala się rezerwację terenu dla potrzeb lokalizacji studni publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 roku (MP. m 59, poz. 663). Szczegółowe lokalizacje należy poprzedzić rozpoznaniem hydrogeologicznym.