8.3.6
Poprzedni Do góry Następny

 

8.3.6 Gospodarka ściekowa

Istniejący system odprowadzania i utylizacji ścieków jest właściwy i zabezpiecza w okresie kierunkowym możliwość obsługi całego miasta w tym zakresie. W przyszłości ważne będzie dotrzymanie standardów technicznych infrastruktury oraz włączenie całej zabudowy do sieci. Także nowa zabudowa na terenie miasta nie może powstawać bez podłączenia do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji. Funkcjonowanie regionalnej oczyszczalni ścieków obsługującej miasto Kołobrzeg i gminy sąsiednie wymaga utworzenia związku celowego gmin dla realizacji tego zadania.