9.1
Poprzedni Do góry Następny

 

9.1 Ustalenia standardów zagospodarowania terenu – kategorie użytkowania terenu

Dla potrzeb studium teren gminy podzielono na tereny budowlane i  niebudowlane. Podział terenów na tereny budowlane i niebudowlane oraz podział tych terenów ze względu na kategorię użytkowania terenu jest wiążącym ustaleniem studium. Kategorię użytkowania terenu należy rozumieć jako funkcję dominującą, ale nie jedyną. Inne użytkowanie terenu niesprzeczne z kategorią, może być ustalone tylko w planie zagospodarowania przestrzennego.