PODCZELE
Poprzedni Do góry Następny

 

10. PODCZELE

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje teren Osiedla Podczele wraz z terenem lotniska. W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 10.1 – pas plaży i wydm, 10.2 – tereny niezabudowane, 10.3 – teren lotniska, 10.4 – zespól mieszkaniowy.

Obecne użytkowanie

Teren dawnego lotniska i koszar JAR. Obecnie nieczynne lotnisko z niezagospodarowanymi ukryciami na samoloty i zespół pokoszarowy adaptowany na osiedle mieszkaniowe.

Zagrożenia i konflikty

1. Kolizja funkcji mieszkaniowej i funkcji lokalizowanych w strefie lotniska.

2. Postępująca degradacja i dekapitalizacja terenu lotniska.

3. Ekspansja funkcji ograniczających możliwość reaktywacji lotniska.

4. Możliwość ujawnienia się skutków skażenia terenu powstałego w trakcie funkcjonowania lotniska.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Reaktywacja funkcji lotniska jako lotniska sportowego i małego lotniska turystycznego.

2. Realizacja zabudowy towarzyszącej terenom lotniska – funkcje turystyczne i  gospodarcze.

3. Uzupełnienie infrastruktury technicznej.

4. Rozbudowa części mieszkaniowej i pensjonatowej.

 

Podczele jest samodzielną strukturą funkcjonalno – przestrzenną. Sąsiedztwo terenu lotniska i brzegu morskiego stanowi o wyjątkowej atrakcyjności tego miejsca. Celem zagospodarowania tego obszaru jest wydobycie i wykorzystanie jego walorów. W pełni mogą one rekompensować niedogodności wynikające z pewnego oddalenia od miasta i konieczności codziennych nieco dalszych dojazdów do pracy lub do centrum Kołobrzegu.