UZDROWISKO – LEWOBRZEŻE
Poprzedni Do góry Następny

 

5. UZDROWISKO – LEWOBRZEŻE

Lokalizacja obszaru

Obszar planistyczny obejmuje teren pomiędzy wybrzeżem morskim a ul. Wylotową.

W obszarze tym wydzielone zostały następujące tereny: 5.1 – pas plaży i wydm, 5.2 – teren lasów ochronnych, 5.3 – park im. Jedności Narodowej, 5.4 – teren dawnego parku Maikuhle, 5.5 – zespół zabudowy jednorodzinnej przy ul. Wylotowej.

Obecne użytkowanie

Pas plaży i zalesionych wydm, do niedawna w przeważającej części teren zamknięty jednostki wojskowej. Pomiędzy wydmą a ulicą Wylotową zespół zabudowy mieszkaniowej i ośrodki wypoczynkowe.

Zagrożenia i konflikty

1. Degradacja terenu przez substandardową lub zbyt intensywna zabudowę.

2. Parcelacja terenów budowlanych pomiędzy ulicą Wylotową a wydmą, zablokowanie dostępności terenów nadmorskich.

3. Lokalizacja funkcji kolidujących z funkcja wypoczynkową.

4. Przedłużenie funkcjonowania jednostek wojskowych i dalsze ograniczanie dostępności terenu.

5. Zbliżanie obiektów wielkokubaturowych do linii brzegowej.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1. Adaptacja i rewitalizacja dawnych założeń parkowych.

2. Zagospodarowanie parku leśnego dla funkcji turystycznej.

3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

4. Budowa zespołu pensjonatów jako bazy dla funkcji uzdrowiskowo-wypoczynkowej.

5. Ograniczenie wysokości zabudowy do 5 kondygnacji i maksimum 20,0 m nad poziom morza.

 

Lewobrzeżna część uzdrowiska zdegradowana w wyniku trwającej pół wieku izolacji tego terenu jest dziś wielką szansą dla Kołobrzegu. Dawny park Maikuhle i park leśny na wydmie czekają na swoje ponowne odkrycie i rewaloryzację. Intensywny rozwój funkcji wypoczynkowej w miejscowościach na zachód od Kołobrzegu wymusi uaktywnienie tej części miasta.