9.2
Poprzedni Do góry Następny

 

9.2 USTALENIA DLA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH MIASTA

Dla potrzeb zapisu studium na terenie miasta wydzielone zostały następujące obszary planistyczne:

1. Centrum miasta

2. Uzdrowisko – prawobrzeże

3. Port

4. Przedmieścia zachodnie

5. Uzdrowisko – lewobrzeże

6. Dolina Parsęty

7. Przedmieścia południowe

8. Przedmieścia wschodnie

9. Ekopark

10. Podczele

11. Wzgórza za borowinami

 

Dla poszczególnych obszarów planistycznych, charakteryzujących się zbliżonymi warunkami przyrodniczymi oraz sposobem użytkowania, sformułowano wytyczne zagospodarowania przestrzennego.

Wewnątrz obszarów planistycznych wskazano wydzielenia wewnętrzne, do których odniesione zostały ustalenia studium. Ustalenia i zalecenia dotyczą całego obszaru planistycznego lub jego wydzielonej części, jeśli zostało to wskazane w treści ustalenia. Wydzielenia wewnętrzne stanowią obszary spójne pod względem przestrzennym i planistycznym.